Voor scholen

INDIVIDUELE GESPREKKEN 
Op scholen bied ik als geestelijk verzorger hoofdzakelijk laagdrempelige individuele begeleiding aan iedereen binnen het schoolgebouw! Ik ben dus beschikbaar voor leerlingen, docenten, kantoormedewerkers, schoolleiding, conciërge, etc. omdat elk mens het soms fijn vind om te kunnen praten over de alledaagse en de heftige en complexe delen in zijn of haar leven. Zeker jongeren van middelbare school leeftijd gaan door een fase heen van twijfel, onzekerheid en (identiteits)vragen. Daarnaast hebben alle mensen, en zelfs steeds meer jongeren, wel eens last van een (te) hoge werkdruk en soms zelfs van burn-outs. Tijdens mijn stage in het onderwijs realiseerde ik mij hoe hard iedereen hier werkt en hoe hoog hier de stress kan oplopen, zowel bij medewerkers als bij de leerlingen, en hoe weinig laagdrempelige en preventieve hulpverlening er is. Docenten, mentoren en conciërges hebben vaak een belangrijke rol bij het inchecken bij leerlingen, maar zij krijgen en hebben daar niet altijd tijd voor. Daarnaast is er vaak een hoop ondersteuning vanuit (externe) hulpverlening, maar daarvoor is vraag de drempel hoog, omdat er sprake moet zijn van een concreet probleem, een ziekte of een diagnose. Geestelijke verzorging gaat daarentegen over ‘gewoon even zeuren over de hoeveelheid tussenuren of de vervelende vergaderingen’ en de onoplosbare thema’s als de dood en het zinvol vormgeven van je leven. 

PRESENTIEWERK
Om laagdrempelig en toegankelijk te zijn vind ik het essentieel om aanwezig te zijn (presentiewerk) en mijn gezicht te laten zien. Ik ben niet ‘die geestelijk verzorger die we moeten opzoeken om een afspraak te maken’. Ik wil dat je mijn gezicht kent, zodat je even bij ‘Eline’ binnenloopt voor een kop koffie. Ik ben daarom ook graag aanwezig bij vieringen en belangrijke momenten en loop ik rond in de kantine en in de lerarenkamer om eens te vragen hoe het met je gaat en wat er speelt in jouw leven. Op deze manier wil ik een veilige haven zijn, een vrijplaats bieden, waarin iedereen kan vertellen wat er op zijn of haar hart ligt. 

AMBTSGEHEIM
Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat ik een ambtsgeheim heb waarbij nooit iets doorverteld mag worden zonder toestemming. Zelfs strafbare feiten mogen voor de rechter niet aan de orde komen (verschoningsrecht). Daarmee is het een ultieme vrijplaats voor het delen van persoonlijke en soms misschien wel strafbare geheimen. 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Naast de individuele begeleiding geef ik graag trainingen en lessen rondom zingeving, mentaal welzijn, weerbaarheid en ethiek. Dit kan opnieuw zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers zijn. De lessen voor leerlingen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in de mentoruren, opvanguren of tijdens lessen levensbeschouwing (ik heb een eerstegraads bevoegdheid).

Daarnaast hou ik mij, indien nodig, ook bezig met begeleiding van groepsgesprekken, moreel beraad, rituelen, vieringen, bezinningsbijeenkomsten, vormingsbijeenkomsten en advies aan de organisatie. 

  • Onze school wil iemand naar wie we leerlingen kunnen doorsturen als ze ergens over moeten praten. 
  • Onze school zoekt een hulpverlener die gewoon in de lerarenkamer zit en toegankelijk is voor leraren die op hun tenen lopen of het bijvoorbeeld thuis zwaar hebben (presentie).
  • Onze school wil iemand die voorlichting kan geven over ethische kwesties als abortus.
  • Onze school wil iemand die in gesprek gaat met de leerlingen over hoe ze om willen gaan met zelfzorg in een prestatiemaatschappij.  
  • Onze school wil dat er zicht gehouden wordt op overlijdens in de omgeving van leerlingen en medewerkers en dat die op gesprek kunnen komen. Ook wil ik check up gesprekken over een langere periode. 
  • Onze school zoekt een laagdrempelige en toegankelijke hulpverlener waar geen afspraak nodig is en die de tijd heeft om gewoon in de kantine te gaan zitten (presentie).
  • Onze school heeft iemand nodig waar geheimen en zelfs strafbare feiten gedeeld kunnen worden zonder consequenties (ambtsgeheim). 

Wil je bespreken of een geestelijk verzorger is wat jullie zoeken, neem dan contact op.