Wat is een humanistisch raadsvrouw/geestelijk verzorger?

Ik ben een humanistisch raadsvrouw en dat is een geestelijk verzorger die werkt vanuit de levensbeschouwing het humanisme en dus ook vanuit het Humanistisch Verbond. Kernwaarden van het humanisme zijn authenticiteit, openheid, zelfbestemming, verbondenheid, verantwoordelijkheid, dialoog, menselijke waardigheid en autonomie. Een humanistisch raadsvrouw (of man) is dus één van de levensbeschouwelijke vormen die een geestelijk verzorger kan hebben. 

OORSPRONG
Van oorsprong is het beroep geestelijk verzorger een kerkelijke functie. Als je (op zondag) niet naar de kerk kon, dan kwam de kerk naar jou. Bijvoorbeeld als je met je gebroken been in het ziekenhuis lag, in de gevangenis zat of op uitzending ging als militair. Op dat soort plekken is geestelijke verzorging ontstaan vanuit de christelijke kerk. Ondertussen zijn er steeds meer organisaties die geestelijk verzorgers aannemen en zijn er ook meer denominaties gekomen.  Zo ook de humanistisch geestelijk verzorger. Met het veranderen van de maatschappij (o.a. secularisatie) is de functie steeds minder levensbeschouwelijk en gaat het voornamelijk over zingeving en levensvragen. Ik persoonlijk ben humanist, maar ik ben niet bezig met het overdragen van mijn levensbeschouwing. 

GESPREKKEN
Hoofdzakelijk biedt een geestelijk verzorger begeleiding bij betekenisgeving, zingeving en levensvragen. Vaak komen belangrijke thema’s of vragen omhoog rondom heftige gebeurtenissen en situaties in het leven. Hierbij kun je denken aan een overlijden, een miskraam, ziekte, burn-out, depressie, maar ook aan positieve dingen als een huwelijk, een geboorte, een kruispunt in het leven of een nieuwe baan. Op die heftige momenten, maar ook tijdens kalmer water, komen er bij iedereen wel eens vragen naar boven over het leven. Hoe nu verder? Is dit het nu? Wat wil ik nou eigenlijk écht? Hoe ga ik hiermee om? Deze (levens)vragen zijn complex hebben niet één goed antwoord of een snel antwoord en daarom vraagt het om tijd en aandacht om hiermee bezig te gaan. Hierin geef ik als geestelijk verzorger begeleiding. Je ziet misschien al wel dat deze vragen geen ‘behandelbaar probleem’ zijn, een geestelijk verzorger is namelijk ook geen behandelaar. Een geestelijk verzorger begeleidt jou in het zoeken naar jouw antwoorden op levensvragen, niet op problemen die door therapie of medicatie ‘opgelost’ moeten worden. Ik, als geestelijk verzorger, luister, stel vragen en probeer te begrijpen waar jij tegenaan loopt en waar voor jou nog mogelijkheden liggen. Je moet het zien als een gezamenlijke zoektocht naar antwoorden, aangezien geen enkel ander mens jou kan vertellen wat jouw antwoorden zijn op jouw levensvragen. We kunnen samen in gesprek over de ingewikkelde dingen van het leven, waar niet 123 antwoord op is. 

AMBTSGEHEIM
Daarbij is het goed om te weten dat alles wat je tegen een geestelijk verzorger zegt onder het ambtsgeheim valt en nooit verder verteld mag worden, zelfs niet aan de rechter! Daarmee kun je er dus op vertrouwen dat zelfs strafbare geheimen bij mij veilig zijn.  

PRESENTIEWERK
Los van de gesprekken is een geestelijk verzorger vaak veel bezig met presentiewerk: aanwezig zijn. Dat betekent aanwezig zijn bij belangrijke evenementen, mensen even helpen met wat er te doen is, maar ook samen op de grond zitten en naar de muur staren als het allemaal gewoon even niet lukt. Ik ben bij je en ga naast je staan, ook als er (nog) geen oplossing voor is. 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Naast dit alles bied ik als geestelijk verzorger onder andere ook begeleiding van groepsgesprekken, moreel beraad, rituelen, vieringen, bezinningsbijeenkomsten, vormingsbijeenkomsten en advies aan de organisatie. 
Wil je meer weten over wanneer je iets aan mij als humanistisch raadsvrouw hebt en wat ik te bieden heb voor particulieren en/of organisaties, lees dan hier de voorbeelden.